Verhuur & aanhuur


Aanhuur
Welke locatie is voor uw bedrijf het meest geschikt, welke panden zijn er beschikbaar en welke komen beschikbaar. Dit zijn slechts enkele vragen waarmee u als ondernemer te maken krijgt in uw zoektocht naar een nieuw locatie voor uw bedrijf. Ons kantoor assisteert opdrachtgevers in de volgende aspecten: definiëren van ruimtebehoeften, inventariseren van geschikte alternatieven, aanbevelen van optimale huisvestingsoplossingen en het onderhandelen van aanhuur met derden. Tijdens het aanhuurproces adviseren wij u in alle van belang zijnde aspecten. Deze worden vervolgens toegespitst op uw specifieke situatie met als resultaat een passende huisvesting voor uw organisatie. Tenslotte voeren wij namens u de onderhandelingen en bewaken uw belangen in de contractsfase.


Verhuur
Verhuur is een belangrijk onderdeel binnen commercieel vastgoed. Wij adviseren grote en kleine bedrijven die op zoek zijn naar nieuwe bedrijfshuisvesting en weten zodoende welke partijen in de markt op zoek zijn naar een passend gebouw. Het gehele traject vanaf het aanbieden van het object aan de markt middels een onderscheidende marketingcampagne tot de onderhandelingen over de huurvoorwaarden en de uiteindelijke contractsvorming behoren tot onze werkzaamheden. Alleen door continu alert te zijn op de markt, en die voortdurend te onderzoeken op mogelijkheden, is een bevredigend resultaat te bereiken.